Logo Chi Centre

golfswing

golfswing

'Golf is een schietsport'
Ad de Stoppelaar

De golfswing zou in het Nederlands vertaald moeten worden met golfslinger i.p.v. golfslag. De swing is een verticale slingerbeweging met je benen, wervelkolom, schouders en armen terwijl je om je centrale as draait. Door de combinatie van de verticale slinger en de horizontale draai ontstaat een spiraalvormige slingerbeweging die in staat is een golfbal over enorme afstanden weg te schieten.

Dat het hier gaat om een slinger in tegenstelling tot een slag, is te voelen bij een goede swing: er is geen terugslag te voelen in de stok op het moment dat je de bal raakt.

Bij golf is iets vreemds aan de hand; terwijl bij alle balspelen de bal beweegt terwijl je er mee speelt, ligt de bal bij golf stil. Je hebt alle tijd, niemand haalt de bal weg terwijl je je voorbereidt en niemand probeert snel te scoren als je even niet oplet. Er is eigenlijk zelfs geen tegenstander en de baan ligt gewoon waar hij ligt. Het is jij en de bal; en de bal wacht rustig af.
En dan begint de ellende. Je doet je voorbereiding, je beweegt en je merkt dat er veel te veel beweegt. Eigenlijk lijkt alles wel te bewegen, van binnen en van buiten. Alles behalve die bal.

Ademhaling, bloed, spieren, gewrichten, pezen en banden, emoties, gedachten. Hoe krijg je ze allemaal bij elkaar? Bij die bal?
Een feit is dat áls je dat alles bij elkaar krijgt, dat resulteert in een kracht die de bal zó moeiteloos en zó ver weg schiet dat je niet anders kunt concluderen dan dat er hier iets bijzonders aan de hand is, iets dat buiten jezelf lijkt te liggen en die voor sommige golfspelers, al zullen ze dat niet zo benoemen, een spirituele betekenis heeft.
Iets groters neemt je swing over en toont ons dat het geheel van de slinger meer is dan de som der delen.

Nu heb je grofweg twee manieren om 'alles bij elkaar te krijgen'. De ene en meest verbreide manier is die van het afwerken van een lijst met 'do's en don'ts'. Een lange lijst met technische aanwijzingen over hoe je je lichaam moet houden, voor, tijdens en na het contact met de bal. Waar je je voeten zet, de hoek van je rug, de hoek van je armen je polsen je grip op de stok enz. enz.

Het voordeel van deze benadering is dat het een idee geeft van controle en de weg baant voor een gestructureerd, stap voor stap, leerproces. Veel boeken, DVD's en instructors werken volgens deze methode.

De andere benadering heeft een hele andere kwaliteit en is daardoor meer geschikt voor het ontdekken van de achterliggende principes van de golfswing en van de spirituele betekenis van de slinger. Deze benadering is daarom meer van toepassing op de interne krijgskunsten en qigong.

Deze benadering incorporeert kennis van meditatie, modern hersenonderzoek, Griekse filosofie en natuurkunde.

Deze leer- en swingmethode kan worden samengevat met: 'niet hoe' (de do's en don'ts) 'maar wat' (het dóel, de functie van de swing).

Als je mentaal overschakelt van de werkoorzaak naar de doeloorzaak (antiek Griekse filosofische concepten) gaat je hoofd in een andere stand (modern hersenonderzoek) en kom je in een toestand die vergelijkbaar is met de toestand tijdens meditatie. Je ego valt weg en je bewustzijn wordt diep en breed, alomvattend. Je geeft je tegelijkertijd over aan iets hogers en bent tegelijkertijd scherp aandachtig aanwezig. Je realiseert je dat de slinger niet van jou is, maar al bestaat en slechts 'ontborgen' hoeft te worden aan het universum.

De slinger gaat zijn cirkel en jij kijkt aandachtig toe. De slinger ontmoet de bal en slingert verder. De bal begint te vliegen en stijgt en stijgt...

Verder lezen: Golf, niet hoe maar wat, Mr. A. de Stoppelaar, Uitgave de Sportbeurs, Den Haag. Meer info.: stoppelaar@hotmail.com