Logo Chi Centre

hara

hara

'Hara, het dragende midden'
Von Dürckheim

Hara is de Japanse benaming voor Dan Tien, je buikholte, je centrum. Het begrip Hara is echter meer uitgewerkt en heeft ook een bredere betekenis als een manier van zijn.

Zoals we er bij Tai Chi en Qigong naar streven ‘vanuit Dan Tien’ te bewegen, kun je ook zeggen dat je vanuit Dan Tien (Hara) kunt leven. Als je vanuit je centrum beweegt, zijn alle onderdelen van je lichaam betrokken in één harmonieus geheel.

Als je vanuit Hara leeft, vind je dezelfde harmonie in alle onderdelen van je leven. Wat je natuurlijk niet moet verwarren met dat alles altijd ‘leuk’ is, of dat je alles altijd onder controle hebt. Het is meer zoals het antwoord van de Dalai Lama, toen hij werd gevraagd hoe hij zo rustig kon praten over de Chinese overheersing van zijn land: ‘ze hebben ons land en volk alles afgenomen, ik laat ze niet ook nog mijn innerlijke rust afnemen’.

Hara is iets dat je hebt, (of niet) Hara is iets dat je kunt ervaren, iets wat je kunt oefenen en praktiseren. Hara kan toenemen of afnemen, Hara is je vermogen om je gelijkmoedigheid, je helder inzicht en je harmonieus-in-het-moment-zijn te handhaven, ook onder moeilijke omstandigheden.

Bij iemand met Hara kun je een subtiele maar sterke innerlijke kracht ervaren, niet scherp en hoekig of bedreigend, maar mild, rond en gelijkmatig. Hara heeft echter de mogelijkheid om scherp en explosief te reageren als de situatie dat vraagt. Zo’n heftige reactie is echter niet gebaseerd op oplaaiende emoties, maar wordt gesteund door een diep en breed inzicht in de aard van de situatie zoals die zich op dit moment ontvouwt. Echte krijgskunst en goede Qigong ontwikkelt Hara.

Verder lezen: Hara, Het Dragende Midden Van De Mens, k. von Dürckheim, 1961 Ankh-Hermes, Deventer, ISBN 90-202-4066-8