Logo Chi Centre

rekreflex

rekreflex

De rekreflex is een complexe kettingreactie van pezen en spieren door je hele lichaam. De rekreflex genereert grote kracht die meer is dan 'de som der delen', zonder bewuste inspanning.

Skeletspieren hebben twee aspecten die van belang zijn voor het ontwikkelen van innerlijke kracht: -1- je kunt ze bewust aan en ontspannen, -2- ze hebben hun eigen interne mechanisme om overstrekking en mogelijke beschadiging te voorkomen.

Het eerste aspect vertegenwoordigt de eerste niveaus van training. Je leert nieuwe bewegingen waarvoor je je spieren bewust leert gebruiken en daarin zoek je de meest ontspannen manier. In latere fases van je training is het van belang om het andere aspect van spieren te leren voelen en te laten komen. Je spieren kunnen het al, het is alleen zaak te kalmeren en niet in te grijpen.

Elke beweging bestaat uit verschillende fases. De eerste fase, de aanzet, doe je bewust: met je aandacht stuur je je spieren aan en duw/werp je je lichaam in de juiste richting.

In de tweede fase laat je je lichaam zijn weg vervolgen zonder in te grijpen, je kijkt er alleen naar.

De derde fase is de fase van de rek: je lichaam komt op spanning omdat allle betrokken spieren, pezen en ander weefsel in hun uiterste stand komen en door de elasticiteit van je spieren en pezen weer terug veren: de rekreflex. De rekreflex is iets dat je overkomt; geen enkel ingrijpen van ons slimme denkhoofd kan de harmonie evenaren die ontstaat als je je lichaam z'n gang laat gaan en de 'goddelijk reflex' die al sinds je ontstaan in je lichaam is ingebouwd zijn werk laat doen.

Dit proces vergt een meditatieve geestestoestand en een getraind lichaam omdat de krachten die vrij komen zeer groot zijn. Als je gedurende een lange periode ontspannen en kalm traint kun je de rekreflex uitnodigen om in elk beweging en techniek z'n werk te doen. Dit spaart veel energie, geeft grote kracht en een verfijnde timing.

Als je leert vertrouwen op de rekreflex en deze in steeds meer bewegingen ontdekt zal de kwaliteit van je weefsel veranderen. Door het heel diep van binnen uitrekken en terugtrekken van elke cel in je lichaam wordt ieder plekje van binnen gemasseerd en schoongespoeld door de pompwerking die de golf van veerkracht diep in je lichaam op gang brengt.

In interne krijgskunst is dit de manier waarop grote kracht, Jing, losgelaten kan worden op je tegenstander met zeer geringe, of zelfs geen enkele uiterlijke beweging. Het weefsel zelf waaruit je lichaam is opgebouwd krijgt deze uitzettende en inkrimpende kwaliteit en kan in een fractie van een seconde energie loslaten. Dit wegschieten van energie wordt Fa Jing genoemd.

In Qigong ligt de nadruk op een kalmer 'openen en sluiten', maar in essentie zijn beide vormen van Gong Fu (vaardigheid) gelijk. Ook in Qigong wordt soms bij bepaalde vormen van heling energie uit de eigen 'energievoorraad' losgelaten in een andere persoon. De onderliggende principes zijn gelijk aan Fa Jing, maar bij heling wordt geen Jing maar alleen Chi losgelaten: Fa Chi.