Logo Chi Centre

yin yang

yin yang

Dao baart één
Eén baart twee
Twee baart drie
Drie baart tienduizend dingen
De tienduizend dingen dragen Yin op hun rug en omarmen Yang
Door het samenvloeien van de twee krachten vinden zij harmonie

Dao De Jing

Het Yin Yang symbool, misschien wel het meest verspreide 'logo' op aarde, duidt beweging aan. Beweging door de tijd, beweging door de ruimte, beweging van de ene vorm in de andere.
De naam van het symbool, Tai Chi, staat voor het meest verhevene, het hoogste.

Tai Chi representeert in één samengebald plaatje, in één metafoor, de hele visie van de Taoïsten op het universum met zijn oneindige ruimte, tijdsstroom en verschijningsvormen.

De twee universele krachten Yin en Yang bewegen om elkaar en door elkaar heen, vervloeiend van Yin naar Yang en weer terug en terwijl ze overvloeien vormen ze, tijdelijk, alle mogelijke verschijningsvormen van het universum. Alle levende en dode vormen bestaan immers uit unieke combinaties van de twee aspecten energie en materie.
Dit hele proces is weer gevat in een begrenzing, de cirkel.

Tai Chi, Yin Yang, wordt meestal als plat plaatje gezien. Eigenlijk is het een driedimensionale bol. Een sfeer waarbij de 'visjes' Yin en Yang van oneindig klein en dun uitgroeien tot dik, vol en bol, om dan weer langzaam over te vloeien in een andere verschijningsvorm.

De lege cirkel, of sfeer, zonder de beweging daar binnen van Yin en Yang, wordt Wu Chi genoemd. Potentie, mogelijkheid nog voor dat deze tot ontplooiïng komt.

De cirkel geeft aan dat het hele proces van opkomst en vervloeïng op zich óók weer een begrenzing heeft. Want wat was er vóórdat dit universele proces begon plaats te vinden?
Wat is er buiten de cirkel? Wat komt daarna?

Dao

Dao baart één, Wu Chi, de lege cirkel

Wu Chi vormt twee, Tai Chi, Yin en Yang

Twee vormt drie, beweging, het proces van verandering

Drie vormt de tienduizend dingen, de oneindige verschijningsvormen van energie en materie

De tienduizend verschijningsvormen dragen de essentie, Yin en Yang, in zich.

Door het samenvloeien van deze twee universele krachten vinden de verschijningsvormen harmonie en keren terug tot Dao.

(vrij naar de Dao De Jing)