Logo Chi Centre

body-mind

body-mind

In de Body-Mind connectie, worden vijf aspecten van je mens-zijn verbonden: I, Chi, Jing, Hsing, Shen

Het verhaal van de aap
Een vrouw bereidde eten, maar moest even het huis verlaten. Behalve haar man, die zat te mediteren, waren er een aap en een paard. Om te voorkomen dat de dieren aan het eten zouden zitten, bond de vrouw ze vast. Zodra de vrouw echter weg was, maakte de aap zichzelf los en begon te eten. De man merkte niets, diep verzonken in meditatieve trance. Toen al het eten op was, bevrijdde de aap het paard en bond zichzelf weer vast. Toen de vrouw thuis kwam en het paard los zag lopen, was het duidelijk wie er gestraft moest worden...

Shen, Hsing, I, Chi en Jing.
De figuren in dit verhaal staan voor vijf verschillende aspecten van de mens. De vrouw staat voor Shen (spreek uit als het Engelse 'Sun'), geest. Shen heeft de regie en regelt het huishouden, Hsing. Hsing is je emotionele huishouding, de gevoelens en sensaties die je hebt, je opvattingen en gedachten en je innerlijke dialoog. Als 'het huishouden' goed geregeld is, doet iedereen zijn werk en heerst er een harmonieuse sfeer. Als het huishouden goed loopt is de focus van het denken, I aan banden gelegd en houdt I zich bezig met één taak. I wordt in het verhaal vertegenwoordigd door de aap. Chi, levensenergie, is in het verhaal de mediterende man. I zou de Chi moeten (op)wekken en in beweging moeten brengen.
De Chi brengt het lichaam, Jing, in beweging, in het verhaal voorgesteld door het paard.

Als Shen, Hsing, I, Chi en Jing niet verbonden zijn en in harmonie samenwerken kan het gebeuren dat je ziel (vrouw) ergens anders is, je energie (man) in slaap valt en je denken (aap) heen en weer springt en chaos veroorzaakt terwijl je lichaam (paard) doelloos rondloopt.

De vier interne verbindingen
Het mischien wel belangrijkste doel van Zhineng Qigong en Tai Chi Chuan is het bereiken van de Body-Mind connectie.

De Body-Mind connectie bestaat, als je helemaal één bent met wat je doet, dus ‘in flow’ bent. Op dat moment beweegt je lichaam als één geheel, moeiteloos, en ben je volledig bewust met je geest. In flow zijn kun je ervaren tijdens piekmomenten bij sport, dansen of vrijen. Je geest en lichaam zijn één, de ervaring is zeer intens en toch ontspannen en moeiteloos. Je kunt stellen dat Qigong de trainingsmethode is om, uiteindelijk, voortdurend in flow te zijn.

Zhineng Qigong, Tai Chi Chuan en in principe elke vorm van Qigong die deze Body-Mind connectie nastreeft, is een methode om Shen, Hsing, I, Chi en Jing te verbinden.

De eerste stap is van buiten naar binnen: we verbinden Jing (lichaam) met Chi. Door langzame, ritmische bewegingen te maken, strekken de spieren en pezen zich en kunnen de gewrichten en meridianen zich openen. Zo begint de energie te stromen en verbindt je lichaam zich met Chi.

Door kalm en regelmatig te bewegen in circulaire patronen, kalmeer je ook je geest.
De tweede stap is moeilijker; we richten ons denken, I, op de Chi in het lichaam en sturen Chi met onze aandacht.

De derde stap om de Body-Mind connectie te bereiken is het verbinden van Chi met Jing. Deze stap lijkt op de eerste, maar de volgorde is omgekeer; in deze stap beweegt de Chi het lichaam.

De vierde stap: Shen verbinden met I ontstaat ‘vanzelf’ als de andere verbindingen sterk en constant zijn. Je geest richt zich en denken, energie en lichaam volgen automatisch en in harmonie. Het is dan niet langer nodig om op de verschillende aspecten van de Body-Mind verbinding te letten. Hsing is kalm en gelijkmoedig. I, Chi, Jing zijn voortdurend met elkaar verbonden en gestuurd door Shen. Iedere handeling in het dagelijks leven wordt een training. Elke activiteit wordt in flow gedaan.