Logo Chi Centre

lu

lu

Lu is het ordenende principe van de interne krijgskunsten.

Lu zelfverdediging is een samensmelting van Tai Chi Chuan en Wing Chun Kuen

Lu is een trainingsmethode waarmee je op een veilige en evenwichtige manier om leert gaan met zowel verbale als fysieke confrontaties en geweld.

Lu is een praktische en eenvoudige (niet: ‘gemakkelijke’) methode die relatief snel een basale vaardigheid geeft in realistische zelfverdediging.

Zelfverdediging is iets anders dan vechtsport. Bij een vechtsport ga je, binnen afgesproken regels, een gevecht of krachtmeting aan. Bij zelfverdediging vermijd je de directe confrontatie en ga je juist geen krachtmeting aan. Je beschermt jezelf tegen (dreiging van) geweld met zo min mogelijk risico voor jezelf en anderen. Lu leert je de daarbij behorende techniek, strategie en attitude.

‘Flow’
Met Lu leer je botsingen en confrontaties met anderen om te vormen tot samenwerking. In eerste instantie train je op fysiek niveau. Indirekt ontwikkel je echter ook je vaardigheid om confrontaties te hanteren in het algemeen. Dit kunnen verbale confrontaties zijn met anderen of obstakels en uitdagingen die je tegen komt in het dagelijks leven.

Lu is een oefening in ‘Flow’ (vloeien). Als je in ‘flow’ bent geef je mee met de omstandigheden zonder je te verzetten, maar houd je je persoonlijke doelen scherp in de gaten. Zoals een zwemmer in een snelstromende rivier alleen ‘meegevend’ met de stroom kans maakt om de wal te bereiken. Als hij gaat ‘vechten’ tegen de stroming van de rivier raakt hij uitgeput en verdrinkt.

Lu legt de basis voor een geweldloze attitude die als fundament kan dienen voor vaardigheden als: assertiviteit, klantgericht/servicegericht werken, onderhandelen, leiding geven en conflicthantering.

Lu training
Lu wordt in het Engels vertaald met ‘Roll Back’ (terugdraaien) en staat voor het vlak langs je heen laten rollen van andermans kracht. Zoals een toreador met zijn doek de stier vlak langs zich heen leidt en daarmee de grote kracht van de stier neutraliseert.

Ook in ons dagelijks leven met ander mensen is het ‘langs je heen laten rollen van andersmans kracht’ een noodzakelijk ingrediënt voor succesvol onderhandelen, omgaan met klanten, collega’s en leiding gevenden, zowel als voor het onderhouden van privérelaties en voor zelf leiding geven.

Het toepassen van Lu kent drie fasen:

-1- contact maken
Zonder contact is er geen interactie mogelijk. Contact begint bij de eerste blik, de eerste woorden, het aanvoelen van iemands uitstraling, maar ook met voeling hebben met de omstandigheden van deze specifieke situatie. Zonder contact praat je lang elkaar heen of zul je snel botsen.

-2- Meegeven
Na het contact maken voel je welke richting je partner (of ‘tegenstander’) op gaat, je geeft mee en verzamelt informatie. Je gaat ‘in de pas lopen’ (Engels: ‘pacing’) met je partner. In de pas lopen kan je alleen als je goed voeling houdt met je eigen (on)mogelijkheden. Als deze fase goed is doorlopen komt fase drie:

-3- Leiden
Als je in de pas loopt (‘pacing’), kun je geleidelijk aan overgaan op het leiden van je partner (‘leading’). ‘Pacing-Leading’ is feitelijk een voortdurend proces waarbij je voeling moet houden met je partner én met je eigen doelstelling. Zodra je te veel kracht gebruikt stuit je op verzet van je partner. Je veroorzaakt weerstand en gaat dus toch weer ‘vechten’. Bij te weinig leidende kracht verlies je contact. Pacing-Leading creëert een vertrouwensrelatie waarin kan worden samengewerkt.

Besluit
Het belang van Lu, of pacing-leading, is, dat zónder dit principe toe te passen er altijd een ongunstige, destructieve situatie ontstaat waarbij één van de betrokken partijen ‘wint’ en de ander ‘verliest’. Minstens één van de twee partijen zal dus schade oplopen en in elk geval zal de relatie tussen de twee partijen worden geschaad.
Lu is er op gericht die schade te voorkomen of zo gering mogelijk te houden.