Logo Chi Centre

slinger

slinger

'Zoek het rechte in het ronde, zoek het ronde in het rechte'
Tai Chi klassieken

Iedere beweging in het heelal is een slinger

Het belang van de slinger voor de kwaliteit van je bewegingen in Qigong en de effectiviteit van je technieken in krijgskunst is niet te overschatten. Het is zo wezenlijk en alomvattend dat het voortdurend over het hoofd wordt gezien.

De Tai Chi klassieken raken er aan, schrapen net over het oppervlak, misschien om geheime kennis niet te gemakkelijk te openbaren. Alleen Chen Man Ching, in zijn Dertien Verhandelingen, spreekt van de slinger en het wezenlijke belang voor alle verdedigende en aanvallende bewegingen in Tai Chi Chuan.

Om de slinger werkelijk te kunnen ervaren en toe te kunnen passen in je bewegingen, is het nodig eerst het theoretische concept van de slinger te begrijpen.

Iedere beweging in het heelal is een kromme, een onderdeel van een cirkel. Voor een rechte lijn zou je een referentiepunt moeten hebben dat vast staat en dat is in het heelal, waarin alles beweegt, niet mogelijk.
Elke beweging is een kromme en zou het bewegende voorwerp uiteindelijk weer terugbrengen naar zijn oorsprong.

Als je dus een voorwerp in een schijnbaar rechte lijn zou weggooien zou de ruimte 'krom' blijken te zijn en zou het voorwerp na langere of kortere tijd terug keren op zijn beginpunt. Als elke beweging een kromme is, een onderdeel van een cirkel, moet er zoiets bestaan als een middelpunt van die cirkel.

Als je balletje aan een touwtje rondslingert, vormt je hand het middelpunt van de cirkel. Het balletje neemt 'de buitenbocht' en trekt aan het touwtje. Je hand trekt ook aan het touwtje, in precies de tegengestelde richting als de trekkracht van het balletje. Het touwtje staat strak, als gevolg van deze middelpuntvliedende en middelpuntzoekende krachten.

Als je plotseling het touwtje zou doorsnijden of loslaten, vliegt het balletje in een schijnbaar rechte lijn weg. Op aarde wordt de baan van het balletje snel afgebogen richting de aarde door de zwaartekracht; het balletje valt. In de ruimte, waar de zwaartekracht niet zo duidelijk is, lijkt het balletje in een rechte lijn weg te schieten. Nu weten we dat het balletje wel degelijk in een kromme baan wegvliegt. De kromme is echter het onderdeel van een zeer grote cirkel waarvan we de buiging nauwelijks of niet kunnen waarnemen.

Een perfecte cirkel kun je niet trekken. Een perfecte cirkel zul je ook niet kunnen vinden in het heelal. Alles is immers met elkaar verbonden en alles is in beweging. Zodra je je cirkel gaat trekken, veranderen alle omstandigheden en dus ook je cirkel. Toch hebben we allemaal een idee van een perfecte cirkel en kunnen sommige van ons die wiskundig berekenen.

Het idee, het interne plaatje van de cirkel en de slinger kan enorm helpen bij het uitvoeren van onze oefeningen. als we namelijk beginnen met bewegen, beginnen we eigenlijk onze slingers op te starten. Onmiddellijk ontstaan er een middelpunt, een (deel van) een cirkel, centrifugale en centripetale krachten, een 'balletje' en een 'touwtje'. Het balletje is dat deel van je lichaam dat op dat moment 'de buitenbocht neemt' Het deel van je lichaam dat je op dat moment ervaart als het uiteinde van de slinger. Het touwtje is je lichaam vanaf Dan Tien tot aan 'het balletje'.

Later in je training voel je het verschil tussen je energetische middelpunt van de slinger, Dan Tien, en je mechanische middelpunt van de cirkel, Jung Chuan.

Het is de kunst, terwijl je je heel bewust blijft van je lichaam, om de slinger te 'ontbergen' aan het Universum en het middelpunt en het balletje buiten je lichaam te ervaren. Het middelpunt ligt dan in het middelpunt van de aarde en het 'balletje' ligt ver weg in de ruimte.


Verder lezen:
Cheng Man Ch’ing, Dertien Verhandelingen Over Tai Chi Chuan, 1987, Karnak, Amsterdam, ISBN 9063500408

Golf, niet hoe maar wat, Mr. A de Stoppelaar, Uitgave de Sportbeurs.