Logo Chi Centre

affirmaties

affirmaties

When you gonna make up your mind? When you gonna love you as much as I do?
Tori Amos

Affirmaties zijn zelfspraak; dingen die je tegen jezelf zegt, die invloed uitoefenen op je geestelijk en lichamelijk welbevinden.

Affirmaties vormen een belangrijk ingrediënt van Zhineng Qigong en versterken het zelfhelend vermogen. Het wetenschappelijk en methodisch gebruik van helende woorden en zinnen stamt uit de hypnotherapie. Eén van de grootmeesters van deze vorm van psychotherapie was de Amerikaan Milton H. Erickson die de utilisatie benadering van hypnose ontwikkelde. Veel van de gebruikte technieken en theorieën van NLP zijn gebaseerd op zijn werk.

Hij ging er van uit dat ieder mens ongekende vermogens bezat die grotendeels onbewust zijn. Vaste rollen, strakke denkpatronen, gewoonten en negatieve affirmaties zorgen er voor dat die onbewuste vermogens geen kans krijgen zich te ontwikkelen. Door iemand in een hypnotische trance te begeleiden worden die strakke grenzen losser, wordt de 'criticus' in ons hoofd even gekalmeerd en krijgen de krachtige probleemoplossende vermogens een kans hun natuurlijke werk te doen. Het onbewuste weet heel goed welke stappen er nodig zijn om gezonder, vitaler en gelukkiger te worden.

In Zhineng Qigong bereiken we een hypnotische toestand van diepe ontspanning en gerichte aandacht door onze aandacht te focussen op de bewegingen, door de cadans van Kai He en het ritme van de stem die je door de oefeningen leidt. De daarbij uitgesproken affirmaties zijn erop gericht diepe ontspanning toe te laten in ons lichaam, ook op plekken die moeilijk bewust te ontspannen zijn, zoals de organen.

Door de affirmaties komen je onbewuste herstellende en helende processen op gang zonder dat je precies hoeft te weten hóe je lichaam en geest dat doen.